2 000 år gammal bälteskedja funnen i Torslanda

Göteborgs stadsmuseums arkeologer gräver, i samarbete med studenter från Göteborgs universitet, just nu ut ett cirka 2 000 år gammalt flatmarksgravfält i en sluttning, precis i kanten av ett villaområde. Hittills har man bland annat hittat sex gravar med lämningar efter människor som lagts i keramikkärl. I en av gravarna hittades en stora bälteskedja av brons.

Ett spektakulärt fynd i form av en bälteskedja har hittats vid arkeologiska utgrävningar i Torslanda. Foto: Ulf Ragnesten/Göteborgs stadsmuseum
Foto: Ulf Ragnesten/Göteborgs stadsmuseum.

Fynd av den här typen är extremt sällsynta i Sverige. Tidigare har man endast hittat några få fragment av liknande föremål och med stor sannolikhet är det den mest välbevarade bälteskedjan av detta slag som påträffats i Sverige. I Danmark, som annars är rikt på föremål från den här tiden, har endast fyra liknande fynd gjorts. Dessa anses vara några av de finaste föremål från perioden som finns i landet.

Det är för tidigt att i nuläget vara helt säker, men enligt stadsmuseets arkeologer innehåller graven förmodligen lämningarna efter en kvinna. Fyndet av bältet indikerar att hon varit rik och betydelsefull och fyndet är också ovanligt rikt för området.
Fyndet visar också på områdets kontakter med Danmark då man kan anta att kedjan tillverkats i – eller åtminstone kommit hit från – Danmark.

– För museets del betyder det här fyndet givetvis otroligt mycket. Nu är det viktigt att vi snabbt får fram tillräckligt med resurser så att vi noggrant kan dokumentera detta fantastiska fynd och göra de nödvändiga vetenskapliga undersökningar som krävs, säger Karl-Gunnar Nordanstad, chef på stadsmuseet i Göteborg.

(2010-09-19)