Kulturarvs-IT blir permanent i hela Sverige

Projektet Kulturarvs-IT, som syftar till att tillvarata kulturarvet och bereda människor med omfattande arbetshandikapp ett meningsfullt arbete, kommer att permanentas i hela landet från och med den 1 januari 2003. Det meddelade näringsminister Björn Rosengren i samband med ett besök hos Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna.

– Jag har med stort intresse följt satsningen på Kulturarvs-IT och har idag fått en redogörelse för verksamheten och kunnat följa arbetet på ort och ställe. Jag gläder mig åt att nu kunna meddela att Kulturarvs-IT fortsätter och blir permanent, säger Björn Rosengren

Totalt arbetar 200 personer inom projektet Kulturarvs-IT, varav fem personer på vart och ett av länsmuseerna, 17 personer på Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, 16 personer i Grängesberg och 16 personer i Ulriksfors.

Projektet har hittills bedrivits i samverkan mellan Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Föremålsvård och Arbetsmarknadsverket på uppdrag av regeringen. Verksamheten har utvärderats bl.a. genom intervjuundersökningar med registreringsassistenterna och arbetsledarna på de olika orterna och alla är överens om att dessa arbetsplatser erbjuder mycket goda och meningsfulla arbetsuppgifter.

(2002-05-26)