Ett skelett har hittats på en offerplats i Stavby, nordost om Uppsala. För 75 år sedan träffade arkeologer på en halshuggen man och ett kvinnoskelett som har utsatts för våld på samma plats. Även spår av djur har grävts fram. [SVT Nyheter Uppsala]

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/offerplats-hittad-i-rasbo