I Västra Götaland bildas nu en Kulturarvsakademi – ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Västarvet – för att öppna nya möjligheter till samordning mellan högskolornas, kommunernas och regionens resurser för ett utvecklande och nydanande kulturarbete. 

Universitet och Västarvet vill tillsammans med flera andra kulturinstitutioner med kulturarvsinriktning, däribland Stadsmuseet och Världskulturmuseet i Göteborg, skapa ett väl förankrat, forsknings- och praktikbaserat forum där utvecklingen av vårt gemensamma kulturarv står i centrum.

– Vi betraktar en Kulturarvsakademi som ett kraftfullt instrument för att kunna ta denna utveckling vidare på ett intressant sätt för regionen, säger Gunilla Eliasson, tillförordnad förvaltningschef i Västarvet.

Kulturarvsakademin skall stödja kunskapsutvecklingen inom kulturinstitutionerna och museerna. Detta genererar i sin tur nya forskningsfrågor och nya utbildningsmöjligheter. På längre sikt innebär det gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt med regionalt, nationellt och internationellt fokus.

– Kulturarvsakademins huvudsyfte blir att rikta uppmärksamheten på betydelsen av att bevara och utveckla de regionala, materiella och immateriella kulturarven i en globaliserad tid. Här ska föras en produktiv dialog om forskning och verksamhetsutveckling där alla relevanta perspektiv kan mötas, säger Johan Öberg, koordinator för Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet

Kulturarvsakademin är tänkt att kunna bli ett nationellt kraftcentrum inom kulturarvsfältet, genom gränsöverskridande samverkansprojekt och stark internationell orientering. För närvarande arbetas en tydlig handlingsplan fram för hur arbetet kommer att se ut de närmaste tre åren.