Kulturarvsdagar över hela Sverige i helgen

Fäboden Hackåsvallen. Foto: Eva Karlsson (CCBY)

Fäboden Hackåsvallen. Foto: Eva Karlsson (CCBY)

Evenemanget Kulturarvsdagen närmar sig och årets tema är ”Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter”. I år äger Kulturarvsdagen rum den 8-10 september och Sveriges samtliga landskap är representerade. Det går exempelvis att lyssna på ett föredrag om hur och varför en graffitimålning med regnskogsmotiv skapades i Norrköping för 26 år sedan, vandra längs den nya leden i kulturreservatet Atoklimpen i Lappland eller lära dig mer om pollinering och biholkar i Landskrona. Eller något av de övriga 240 arrangemangen som äger rum runt om i landet.

Natur och kulturarv är ofta sammanflätade och erbjuder spännande miljöer att upptäcka och utforska. Det är också en möjlig resurs för utveckling och tillväxt. Årets kulturarvsdagar fokuserar på potentialen natur- och kulturarv har i samhällsutvecklingen.

– Kulturarvsdagen erbjuder i år en fantastisk möjlighet att uppleva i vårt sammanvävda natur- och kulturarv, dessutom under kunnig lokal vägledning. Jag råder alla att passa på att delta i något av de hundratals arrangemangen, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens samarbete European Heritage Days där 50 länder deltar och är det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare och som årligen lockar 20 miljoner besökare runt om i Europa. Årets gemensamma tema är ”Heritage and Nature”. I Sverige står Riksantikvarieämbetet för samordningen i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Bakom de enskilda arrangemangen står bland andra hembygdsföreningar, museer, länsstyrelser, stiftelser och organisationer.

För samtliga arrangemang i landet se: www.raa.se/aktuellt/vara-evenemang/kulturarvsdagen/

(2017-09-04)