Skånemuseer samlar in flyktingars berättelser

Syriska kvinnor som nyligen anlänt till Yddinge Strands flyktingboende. Foto: Andreas Nilsson/Malmö Museer

Syriska kvinnor som nyligen anlänt till Yddinge Strands flyktingboende. Foto: Andreas Nilsson/Malmö Museer

Människors minnen och berättelser är viktiga för att förstå tiden vi lever i. Därför samlar nu de tre regionmuseerna i Skåne och Lunds universitet in flyktingars berättelser.

Projektet är ett samarbete mellan Kulturen, Malmö Museer, Regionmuseet Kristianstad och Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Sedan hösten 2015 dokumenteras olika sidor av flyktingskap och integration, volontärarbete och aktivism. Dokumentationsprojektet har erhållit stöd från Kultur Skåne och Statens Kulturråd.

Under februari börjar insamlingen av berättelser från människor som av olika anledningar och vid olika tidpunkter kommit som flyktingar till Sverige, och från människor som är eller har varit engagerad i olika insatser där de kommit i kontakt med människor som flytt till Sverige.

Berättelserna kan vara hur korta eller långa som helst. Uppropet till flyktingar har vi översatt till engelska, tingrinska, pashto, dari och arabiska. Uppropet till frivilligarbetare har än så länge bara översatts till engelska. Svaren kan lämnas på vilket språk man vill.

Uppropet kommer att spridas till organisationer som arbetar med flyktingmottagande, till språkkaféer, folkhögskolor, flyktingboenden, hjälporganisationer och så vidare. Vi lägger också ut uppropet på Kulturens webb www.kulturen.com/samlingar.

Berättelserna blir en del av det material som finns i museernas arkiv och kan komma att användas för forskning, i utställningar eller andra presentationer.

(2017-02-14)