Kulturhusens dag 2003 om idrottens miljöer

Till vardags funderar man sällan på historien eller arkitekturen bakom idrottsplatsen, bandyrinken eller simhallen. Det är nuet och framtiden som råder under träningen, matchen eller planeringen av kommande evenemang. Men på Kulturhusens dag den 7 september 2003 har alla chansen att se idrottens miljöer i ett annat ljus – som ett kulturarv med berättelser om samhälle och tidsanda.

På Kulturhusens dag 2003 välkomnas allmänheten till idrottens miljöer – byggnader, anläggningar och miljöer som används eller har använts för idrottsutövning. Riksantikvarieämbetet vill i samband med Riksidrottsförbundets hundraårsjubileum, lyfta fram detta ofta förbisedda kulturarv och visa på idrottens roll i det svenska välfärdsbygget under 1900-talet.

Det är framför allt de lokala krafterna runt om i landet till exempel idrottsföreningar, idrottshistoriska sällskap, kommuner och hembygdsföreningar som förkroppsligar Kulturhusens dag den 7 september 2003 med guidade visningar, utställningar, föredrag, rekonstruerade idrottstävlingar och mycket annat.

Besökarna får möjlighet att uppleva arkitektur och historia på plats. Då uppmärksammas idrottsrörelsens betydelse lokalt och för Sverige under de senaste hundra åren. Varje idrottsanläggning är präglad av sin tids samhälle. I utformningen av idrottens miljöer finns idrottsrörelsens idéer och dess aktiva medlemmars strävan uttryckt i tegel, trä, kakel och dragna linjer. Det är inte bara det ålderstigna och avvikande som är intressant – varje tid har gett sina avtryck i arkitekturen.

I år var temat för Kulturhusens dag Rum för religion.

(2002-12-07)