Rum för religion på Kulturhusens dag 2002

Moskéer, kyrkor, synagogor och tempel har alla gemensamt att de är rum för religion. I ett alltmer mångkulturellt Sverige växer nya rum för religion fram och formar ett nytt kulturarv. På Kulturhusens dag, som i år infaller den 8 september, är alla religiösa registrerade samfund välkomna att visa upp sina byggnader för svenska folket.

Rum för religion är temat för Kulturhusens dag 2002. Under denna dag hoppas Riksantikvarieämbetet att religiösa samfund i hela landet vill visa upp sina byggnaders arkitektur. Årets tema fokuserar i första hand på själva gudstjänstrummets arkitektur och symbolik, men även angränsande miljöer kan visas upp. Med Kulturhusens dag vill Riksantikvarieämbetet ge svenska folket ett tillfälle att bekanta sig med allt från tempel och sockenkyrkor till minareter och kyrktorn.

– Det finns idag en bredd av uttryck för det heliga i Sverige. Vid sidan av kyrkor, synagogor och moskéer öppnas nya rum för religionsutövning, som till exempel buddhistiska stupor eller hinduiska tempel. Alla dessa olikheter formar ett nytt kulturarv som vi vill uppmärksamma, säger riksantikvarie Erik Wegræus.

Riksantikvarieämbetet har varit huvudarrangör för Kulturhusens dag i Sverige sedan 1988. Idén kommer från Europarådet och dagen arrangeras en söndag i september i hela Europa. Syftet är att väcka intresse och sprida kunskap om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som ibland är svåråtkomliga. Under en dag öppnas därför byggnader och miljöer upp med gratis besök och visningar för allmänheten. Inför årets arrangemang samarbetar Riksantikvarieämbetet med länsmuseer, kommuner och de olika samfundens församlingar, med flera.

(2002-02-27)