Kulturministern vill återlämna samiska skelett

Den senaste tiden har det pågått en debatt huruvida samiska kvarlevor – skelett och skelettdelar – som finns på statliga museer bör återlämnas för att återbegravas. Lena Adelsohn Liljeroth är positiv till ett återlämnande.

– Jag har stor förståelse för att samerna inte vill ha sina förfäder i museimagasin, utan vill återbegrava dem. Jag kommer att verka för att de här kvarlevorna förs tillbaka dit de hör hemma, så snart det är möjligt, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

– Vi för nu en dialog med myndigheterna för att detta ska kunna bli verklighet. Det handlar om etik och moral utifrån hjärtat – att tala om forskningsvärde eller liknande får då komma i andra hand.

I höstas inkom till Kulturdepartementet redovisningar av ett regeringsuppdrag att redovisa alla mänskliga kvarlevor från världens ursprungsbefolkningar i statliga samlingar. Det har klarlagts att det finns samiska kvarlevor i statens samlingar, bland annat på Statens historiska museer.

(2007-04-04)