Kyrkorna skyddas bättre mot stöld och brand

Församlingar runt om i Sverige har de senaste åren satsat nästan 80 miljoner kronor på kyrkobyggnadernas säkerhet. Brandvarnare, nödutgångar, larmsystem och annan skyddsutrustning är några exempel på insatser som gjorts.

Svenska kyrkan har åren 2002–2006 betalat ut 558 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning. Av dessa har 77 miljoner kronor gått till skadeförebyggande åtgärder. Det framgår av den årliga rapport som lämnats till regeringen.

Foto: Jim Elfström/IKON.

– Olika säkerhets- och brandåtgärder prioriteras i många kyrkor och gör också att man vågar hålla kyrkorna öppna, säger Boel Hössjer Sundman, forskare och samordnare av kulturarvsfrågor i Svenska kyrkan. Ett antal medeltida träkyrkor har försetts med avancerade sprinklersystem. Arbete med förebyggande kompetensutveckling om brandfrågor fortsätter också.

– Sverige har som få andra länder många nästan tusenåriga byggnader som fortfarande används för det de var tänkta för från början. Det är unikt och något att vara varsam med, säger hon, säger Boel Hössjer Sundman.

Foto: Jim Elfström/IKON.

Av kyrkoantikvarisk ersättning har man använt 77 miljoner kronor till skadeförebyggande åtgärder. 52 miljoner kronor har gått till stöld- och brandförebyggande åtgärder, 7 miljoner kronor till förbättrad förvaring av kyrkliga inventarier, 5 miljoner kronor till säkrare el-installationer, 9 miljoner kronor till förbättrade värmesystem och till övriga åtgärder 4 miljoner kronor.

Karlstads och Skara stift har satsat mest – 13,2 respektive 14,7 miljoner kronor.

(2007-04-04)