Kungaslupen Vasaorden förbereds för bröllop

Kungaslupen Vasaorden lämnar nu Sjöhistoriska museets Båthall 2 på Galärvarvet. Slupen, som kommer att användas vid bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling den 19 juni, har inte varit i vattnet på tio år.

– Vasaorden kommer att läcka. Men Marinen transporterar henne nu till Muskö. Där kommer hon att få ligga i en vagga i vattnet för att låta träet svälla tills hon blir tät. Hon är byggd i ek så det kan ta flera veckor. Sedan blir det för sjömännen som ska ro henne att träna, säger Eva Berglund-Thörnblom, intendent på Sjöhistoriska museet.

Kungaslupen Vasaorden
Kungaslupen Vasaorden.
Foto: Maria Ljunggren/SMM

Den ursprungliga Vasaorden byggdes 1774 efter Fredrik Henrik af Chapmans ritningar och namngavs efter Gustaf III:s utmärkelse. Slupen förstördes vid en brand 1921 men två år senare sjösattes en ny, byggd efter samma ritningar. Vasaorden har bland annat använts vid invigningen av Stockholms stadshus 1923, bröllopet mellan Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath 1976 och senast vid den japanske kejsaren Akihitos besök år 2000. Kungaslupen ägs och bemannas av den svenska marinen men förvaras och visas av Sjöhistoriska museet.

Vasaorden är kravellbyggd i ek och järnnaglad, salong i aktern, rikt ornerad i gustaviansk stil och målad i blått, vitt och guld.

Kungaslupen Vasaorden lyfts ur Sjöhistoriska museets Båthall 2 på Galärvarvet för färd till Muskö på transportbåten Loke
Kungaslupen Vasaorden lyfts ur Sjöhistoriska museets Båthall 2 på Galärvarvet
för färd till Muskö på transportbåten Loke.
Foto: Agneta Wolfbrandt/SMM

Efter bröllopet kommer Vasaorden att visas i Sjöhistoriskas utställning Sex kungliga båtar i Båthall 1, som ligger i Galärvarvet mellan Vasamuseet och Gröna Lund. I utställningen ingår sluparna Galten och Delfinen som Gustav III lät bygga efter att ha inspirerats av gondolerna i Venedig.

– Vi kommer också att visa Prins Wilhelms och Prins Gustaf Adolfs (Gustav VI Adolfs) privata båtar som de seglade utanför Tullgarn slott. Dessutom blir det en hel del om Oscar II och hans kungajakt Drott, säger Eva Berglund-Thörnblom, som är producent för utställningen.

Utställningen öppnar den 28 maj. Vasaorden kommer dock att finnas på plats först efter bröllopet.

(2010-04-25)