Kungl. Sällskapet Pro Patria 1766–2016

För det allmännas bästa

Kungl. Sällskapet Pro Patria, som bildades 1766, har framförallt varit känt för att man inrättade Sveriges första barnbördshus. Syftet var att stävja barnamorden och erbjuda förlossningsvård både för fattiga kvinnor och för välbeställda som önskade föda anonymt. Barnbördshuset upphörde 1951 men Sällskapet har fortsatt att dela ut medaljer och ge bidrag till organisationer och enskilda behövande.

Genom analyser av ett ovanligt rikt källmaterial ger ett antal forskare här sina perspektiv på sällskapets historia, samtidigt som man belyser utvecklingen på viktiga samhällsområden. I fokus står ansvaret för förlossningsvård och välfärd under de senaste 250 åren.

Ursprungligen var Pro Patria ett manligt elitnätverk av framstående ämbets- och affärsmän som under kungligt beskydd försökte tillfredsställa ett samhällsbehov. I de allmänna idéhistoriska dragen såväl som i de enskilda processerna kring barnmorskors anställningsförhållanden, intäkternas sammansättning, medaljväsendet, förslag om medlemskap för kvinnor med mera visar Sällskapets historia hur samhällsutvecklingen i flera avseenden gick i motsatt riktning mot Pro Patrias idéer, framförallt vad gäller ansvarsfördelningen mellan samhällssfärer, jämställdhet och jämlikhet.

Omsider konkurrerades också Pro Patrias barnbördshus ut av den offentliga vården och Sällskapet fick söka sig nya uppgifter. I dag är Pro Patria en ideell förening i det svenska civilsamhället, ”vars tjänster och värden återigen möter ökad efterfrågan och respekt”.

Erik Amnå (redaktör):
För det allmänna bästa. Ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år. Kungl. Sällskapet Pro Patria 1766–2016
Kungl. Sällskapet Pro Patria/Bokförlaget Atlantis
Utkom 2016