Anna Kaijser – kvinna, läkare, maka, moder

Anna Kaijser tog sin läkarexamen 1901 som en av de första kvinnorna i Sverige. Hennes studiekamrater Ada Nilsson och Alma Sundquist valde bort man och barn. Det ansågs inte möjligt att vara kvinna, läkare, mor och maka på samma gång. Men Anna Kaijser ville ha både jobb och familj. Frågan var bara hur det skulle gå till i en tid då en gift kvinna var omyndig, inte hade egna pengar och enligt lag förbjuden att ta offentliga tjänster.

En dag fick barnbarnet Eva Kaijser överta sin farmor Annas 3 000 brev. De kändes som hälsningar ur en roman från förra sekelskiftet. Genom breven kan man höra Anna debattera kvinnors rättigheter under kristallkronor i borgerliga salonger. Hon gick jour bland fattiga kvinnor på BB, sökte upp febriga spädbarn och vaccinerade skolelever mot smittkoppor. Hennes värld skakades av krig och epidemier. Hon följde med oro sin kusin Gustaf Mannerheims kamp för ett fritt Finland och två av hennes barn dog i tuberkulos. Mot alla odds lyckades hon ­tillsammans med sin man Fritz skapa en tillvaro i Härnösand där hon kunde leva livet fullt ut både som mamma och läkare. Hon strävade inte efter att bli en förebild – men blev det ändå.

Eva Kaijser, journalist och författare, har arbetat i många år på Sveriges Radio. Tillsammans med Monika Björk skrev hon boken Svenska Hem – en passionerad affär som utgjorde grunden till SVT-serien Fröken Frimans krig.

Eva Kaijser:
Anna Kaijser. Kvinna, läkare, maka, moder
Gidlunds förlag
Utkom 2022