Kungligheter och arkitektur

Att furstar i alla tider byggt slott, befästningar och hela städer är välkänt. Enskilda kungligheters arkitekturintresse och i vissa fall utövande som arkitekter har däremot varit mindre undersökt.

Nyligen har forskning om Gustav III (1746–1792) visat att han själv var arkitekten bakom flera viktiga byggnadsprojekt. Även George III av England (1760–1820) hade ett stort arkitekturintresse och hans ritningar och skisser finns bevarade. Frankrikes Louis XIV (1638–1715) var högst delaktig i utformandet av både slottet och trädgården runt Versailles. Och Stanisław II Augusts (1732–1798) intresse för arkitektur fick stort inflytande på den neoklassiska stilens utveckling i Polen.

I boken Royalty and architecture bidrar flera forskare med ytterligare exempel och perspektiv på europeiska kungligheters betydelse för arkitekturen och arkitekturpolitiken.

De medverkande författarna är Barbara Arciszewska, Clive Aslet, Basile Baudez, John Goodall, Elisabeth Kieven, Rebecca Lyons, Magnus Olausson, Frank Salmon, Ian Thompson, Simon Thurley, David Watkin, Julius Bryant, Jarl Kremeier och Emily Roy.

Clive Aslet & Frank Salmon (redaktörer):
Royalty and architecture. Visions and ambitions of European monarchs and nobility
Bokförlaget Stolpe
Utkom 2024