Debatt

”Kunskap om vår historia riskerar att förloras för alltid”

Foto: Anneli Karlsson/Vasamuseet

Foto: Anneli Karlsson/Vasamuseet

”Vi vill se lika kraftfulla insatser för museerna som har gjorts för att stötta näringslivet och utbildningssektorn. De kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningarna till följd av pandemin riskerar att få långsiktigt negativa effekter för landets nationella museer. Samlingar, kompetens och kunskap om vår gemensamma historia riskerar att gå förlorade för evigt.”

Det skriver tretton centralmuseichefer på DN Debatt.

(2021-05-08)