Dalslands historia

Med ena foten i Sveriges rikshistoria och den andra i Dalsland bjuder Dick Harrison på en berättelse om bönder, borgare och kungar. Han tar oss med till de en gång så framgångsrika dalsländska järnbruken, de fantastiska kyrkointeriörerna i bondbarock, de uppslitande överhöghetsfejderna mellan norrmän och svenskar, ärtemarkshattarnas kortvariga blomstringstid och den litteratur som frodats på såväl bond- som herrgårdar.

Dalslands historia är berättad i kronologisk ordning och Dick Harrison har strävat efter att fokusera på aspekter av det historiska kulturlandskapet som ännu kan beskådas och upplevas, arv från det förflutna som är lättåtkomliga för alla som vill vandra vidare från läslampan ut i den dalsländska verkligheten.

Dick Harrison, är fil.dr och professor i historia vid Lunds universitet. Han har skrivit en lång rad böcker om historia.

Dick Harrison:
Dalslands historia
Dalsland Explorer
Utkom 2018