Fotografen Jouni Tervalampi har forskat om de första kvinnorna som fotograferade i Västerås. Resultatet är boken Kvinnliga fotografer i Västerås 1865-1920.

När visitkorten, 6 x 10,5 cm, slog igenom cirka 1860 blev det en fotografisk revolution bland fotografer. Det var inget ovanligt att en kvinna var fotograf under 1800-talets andra hälft. Mellan 1862-1900 var var tredje fotograf kvinna i Västerås.

Bland de kvinnliga fotografer som porträtteras finns bland andra Augusta Almberg, Nanna Lundberg, Fredrika Bernhardina Holmstedt, Sofie Eriksson och de tre systrarna Hirsch.

Fotograferna har även kopplingar till orter som Ängelholm, Mjölby, Malung, Kristianstad, Kristinehamn och Eskilstuna.

Jouni Tervalampi:
Kvinnliga fotografer i Västerås 1865-1920
Bubok Publishing
Utkom 2012