Kvinnliga keramiker spred ny teknik för 5000 år sedan

Snörkeramik. Foto: Elisabeth Holmqvist-Sipilä

Snörkeramik. Foto: Elisabeth Holmqvist-Sipilä

Estniska, finska och svenska arkeologer har kartlagt hur de snörkeramiska lerkärlen spred sig i Östersjöområdet för 5 000 år sedan. Resultaten tyder på att den snörkeramiska kulturen kom till Norden österifrån, inte söderifrån som man hittills trott.

I slutet av stenåldern dök det upp en ny typ av keramik i Östersjöregionen. De nya lerkärlen var mindre än de kärl stenåldersmänniskorna dittills använt, kärlens väggar var tunnare och formen liknar små dryckesbägare. Den nya keramiken och dess snördekor kom att ge namn åt en hel kultur: den snörkeramiska kulturen.

Inom arkeologin har man tidigare inte vetat hur de snörkeramiska lerkärlen spred sig i Östersjöområdet, men genom att identifiera lerkärlens tillverkningsregioner har forskarna nu kartlagt vilka vägar lerkärlen och deras tillverkare anlände till Norden.

Läs artikeln på Helsingfors universitet

(2018-03-16)