Från och med årsskiftet förlorar alla fartyg som förlist efter 1850 sitt kulturminnesskydd i och med en lagändring. Nu höjs oroliga röster för att den nya lagen ska leda till en ökad vrakplundring. [Kvällsposten]

https://www.expressen.se/kvallsposten/lagandringen-oppnar-upp-for-vrakplundring/