Långhus från 500-talet i Lurö

Resterna av ett långhus från 500-talet har hittats vid Lurö skärgård i Säffle. Det nyfunna huset är minst tio meter långt och sju meter brett. Här rymdes en eller flera eldstäder och det fanns ett separat utrymme för husdjuren.

Läs artikeln på SVT Värmlandsnytt

(2010-08-29)