Resterna av ett långhus från 500-talet har hittats vid Lurö skärgård i Säffle. Det nyfunna huset är minst tio meter långt och sju meter brett. Här rymdes en eller flera eldstäder och det fanns ett separat utrymme för husdjuren. [SVT Värmlandsnytt]

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/utgravningar-pa-luro-langhus-fran-500-talet?