Miljonbelopp fel bokförda, konstverk på villovägar, uthyrning av bostäder utan befogenhet. Knappt hälften av de statliga museimyndigheterna klarar sig undan kritik av Riksrevisionen. [DN]

https://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/dalig-ordning-pa-statens-museer/