Länsmuseerna i norr går samman

Nu går länsmuseerna i Norrland samman för att göra samordningsvinster och skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling i framtiden.

– Vi har alla kärnverksamheter som liknar varandra, samtidigt har vi olika profil och förutsättningar som ger intressanta möjligheter att utveckla och stärka kulturarvssektorn, säger landsantikvarie Bengt Edgren vid Länsmuseet Västernorrland.

Foto: Björn Grankvist, Länsmuseet Västernorrland.

Det är museicheferna och styrelserna för länsmuseerna i de fyra nordliga länen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, som sedan en tid börjat träffas kring framtidsfrågor. Vid sitt senaste möte på Murberget i Härnösand kunde de samlas kring en avsiktsförklaring.

”Arbetet med kulturarvsfrågor har under en längre tid blivit allt mer omfattande och kräver allt mer specialistkompetens. Med en resurstilldelning som inte kompenserar detta blir det alltmer uppenbart att helt parallella organisationer, län för län, kanske inte är det bästa sättet att stärka och utveckla kulturarvssektorn”, heter det i avsiktsförklaringen som avslutas: ”De fyra Norrlandslänens särställning i de geografiska och demografiska förutsättningar vi lever under blir en viktig utgångspunkt i diskussionerna om framtida samverkan och samarbete.”

(2008-06-13)