Den planerade sträckningen av nya riksväg 56 norr om Heby i Uppland kommer att byggas över ett antal bosättningar från äldre stenåldern. Det visar förundersökningar som Riksantikvarieämbetet utfört under hösten. [UNT]

https://unt.se/24unt/stenaldersbosattningar-funna-norr-om-heby-289664.aspx