Stenåldersbosättningar funna norr om Heby

Den planerade sträckningen av nya riksväg 56 norr om Heby i Uppland kommer att byggas över ett antal bosättningar från äldre stenåldern. Det visar förundersökningar som Riksantikvarieämbetet utfört under hösten.

Läs artikeln på Upsala Nya Tidning

(2009-11-14)