Länsmuseerna kräver stärkt museilag

Jonas Hellberg. Foto: Länsmuseernas samarbetsråd

Jonas Hellberg. Foto: Länsmuseernas samarbetsråd

I dag på den internationella museidagen kräver Sveriges 24 länsmuseer att kulturminister Jeanette Gustafsdotter ska ta initiativ till att stärka museilagen från 2017.

– Vi föreslår att lagen skärps så att varje region ska vara skyldig att ha och ekonomiskt vara huvudansvarig för att finansiera ett länsmuseum. Länsmuseerna behöver ett ökad skydd och den regionala museistrukturen stärkas. Det måste bli tydligt att vårt gemensamma kulturarv ska finnas och vara tillgängligt för människor över hela landet, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd.

Under pandemin var det två länsmuseer som riskerade att gå i konkurs: Gotlands museum och Jamtli i Östersund.

– Det blev en varningsklocka för oss. Den unika regionala museistrukturen som finns i Sverige skakades och riskerades att falla samman, säger Hellberg.

Länsmuseerna har även under lång tid brottats med ekonomiska nedskärningar och uppsägning av personal. På 10 år har antalet årsanställda på länsmuseerna minskat med över 130 medarbetare. ”För att förstå vidden av den svåra situationen så motsvarar dessa uppsägningar ungefär lika många anställda som vid Nordiska museet i Stockholm eller en total uppsägning av alla anställda på Blekinge museum, Länsmuseet i Gävleborg, Västergötlands museum, Västmanlands läns museum och Örebro läns museum tillsammans”, skriver Länsmuseernas samarbetsråd i ett pressmeddelande.

Länsmuseernas samarbetsråd föreslår därför att staten ska se över museilagen med syftet att säkerställa och stärka den regionala museistrukturen.

– På samma sätt som bibliotekslagen slår fast att varje kommun ska ha ett bibliotek som är tillgängligt för alla, föreslår vi att museilagen ska slå fast att varje region ska ha ett regionalt finansierat länsmuseum som tillgängliggör kulturarvet för alla, säger Jonas Hellberg.

– Museerna bär vårt kollektiva minne och är en garant för demokratin. Där finns sanningen om vår historia oavsett om den är fin eller ful. Jag är väl medveten om hur tufft det varit för museerna under pandemin. Det är välkommet med förslag för att kunna stärka upp närvaron i hela landet, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter till Nättidningen Svensk Historia.

(2022-05-18)

Se även Corona drabbar redan hårt ansträngda länsmuseer  (2020-03-30)