Kampanj för att rädda Jarramas

Jarramas är flottans sist byggda fullriggare. Hon sjösattes år 1900 och är den enda svenska fullriggare som är bevarad interiört och exteriört. Hon har lappats och lagats i decennier, men efter lång och trogen tjänst krävs nu en totalrenovering.

Rädda Jarramas är ett nystartat projekt på Marinmuseum i Karlskrona som beräknas pågå i fem år och kosta cirka 12 miljoner kronor. Marinmuseum behöver hjälp att finansiera renoveringen och därför startas nu en insamlingskampanj i samarbete med Föreningen Marinmusei Vänner.

Fullriggaren Jarramas

Foto: Marinmuseum.

– Vi vill knyta så många som möjligt kring Rädda Jarramas-projektet. Jarramas är en del av vårt gemensamma kulturarv och med kraftfulla insatser från oss alla kan vi hålla den maritima kulturen levande. Vi känner redan ett brett stöd från kommunen, varvet och centrumföreningen, berättar insamlingskampanjens projektledare Emma Having.

När renoveringen är klar ska Jarramas vara i sjömässigt skick, det vill säga komplett utrustad med undantag för segel. Hon ska fortsättningsvis ligga förtöjd vid Marinmuseums kaj. Museet kommer under renoveringen att arrangera årliga arrangemang runt henne för att uppmärksamma projektet och vårt marina kulturarv, men även att samla in pengar.

– I slutet av sommaren ska vi ha en stor kick-off för insamlingskampanjen. Exakt vad den kommer att innehålla vill jag inte avslöja ännu, men jag kan lova att det blir en annorlunda helg på museet med nya inslag och spännande underhållning, säger Emma Having.

Renoveringen ska ske på ett antikvariskt korrekt sätt, vilket innebär att i största möjliga mån ta hänsyn till fartygets karaktär, originalmaterial och ursprungligt hantverk.

– Vår målsättning är att renovera henne till det utseende hon hade 1946, hennes sista år i tjänst. Men vissa undantag måste vi göra för att fartyget ska fungera i verksamheten, till exempel måste vi installera ett modernt brandskydd, nytt elsystem och toaletter, säger Manne Dunge, projektledare för renoveringen.

(2006-06-27)