Latinska ord

Bokomslaget

Visste du att vårt svenska ord för nöjespark, tivoli, kommer av namnet på en antik spa-anläggning? Att ordet palats går tillbaka på en mycket fashionabel adress i det antika Rom? Eller att trollformeln hokuspokus är latin för detta är min kropp? Eller har du kanske bara undrat över varför vår svenska mil är bra mycket längre än engelskans mile?

I Latinska ord filosoferar latinforskaren och journalisten Karin Westin Tikkanen kring moderna svenska ord med koppling till det antika Rom och det latinska språket. Det sägs att så mycket som 50 procent av det svenska ordförrådet kommer från latinet, antingen direkt eller via något annat språk. ”De ord som presenteras här är en utvald blandning och långt ifrån en komplett samling och har bara det gemensamt att det finns historier att berätta om dem”, skriver Karin Westin Tikkanen i förordet.

Latinska ord ingår i Historiska Medias ordhistoriska bokserie i vilken tidigare Krigiska ord och Kulinariska ord utkommit.

Karin Westin Tikkanen är forskare i latin vid Göteborgs universitet och frilansande skribent. Hon har bott flera år i Rom och studerat Romarrikets tidiga historia. Som journalist har Westin Tikkanen bland annat medverkat i tidningarna Militär Historia och Tidningen Språk.

Karin Westin Tikkanen:
Latinska ord
Historiska Media
Utkom 2012