I Söderköping vill man med hjälp av ljud ge ytterligare en bild av hur det kan ha varit på medeltiden. Under året kommer ljudinstallationer att placeras ut i anslutning till utomhusutställningar i staden. [P4 Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/5130271