Som en hällristning i gatans granit drar spårvägens stålband genom Norrköping. I 100 år har de gula spårvagnarna sörjt för befolkningens transporter i staden. Under lång tid var spårvagnen gatans oinskränkta härskare men de har under de senaste 50 åren allt mer trängts tillbaka, dels av bussar men främst av en explosionsartat ökande biltrafik.

Så inleder spårvagnsexperten Willy Forsström sin historik över Norrköpings Spårvägar. I Gula Faran rullar vidare berättar han i ord och bild historien om spårvägen i Norrköping under dess första 100 levnadsår.

Bildmaterialet, över 270 bilder, visar spårvägens utveckling från små 2-axliga motorvagnar till dagens 26 meter långa, 8-axliga ledvagnar. Boken innehåller både nytagna bilder och ett stort antal äldre tidigare opublicerade bilder som visar en svunnen stad. I texten belyses hur staden och spårvägen utvecklats, om det politiska spelet och det konstanta nedläggningshotet. Boken avslutas med en listor över samtliga vagnar som gått i trafik och alla gator som har eller har haft spårvagnstrafik i Norrköping.

Willy Forsström:
Gula Faran rullar vidare. Norrköpings Spårvägar 100 år
Trafik-Nostalgiska Förlaget
163 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom i april 2004