Riksantikvarieämbetet och Gotlands Museum har fått statliga medel till ett gemensamt samarbetsprojekt för att sortera och konservera fornfynd som hittats på ön. Det rör sig om över 300 000 fynd från olika grävningar – allt från stenålder till senare stadsgrävningar och säkert en del 1600-1700-tal.

Riksantikvarieämbetet har tillsatt fyra personer som, tillsammans med en person på länsmuseet, ska gå igenom de fyndföremål som finns magasinerade sedan dåvarande RAGU, Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar lades ned.

– Det är fantastiskt roligt att vi kunnat rekrytera några av landets främsta experter inom konservering till Gotland och att vi kan erbjuda dem plats i våra nya, helt unika och specialanpassade lokaler, säger Gunilla Lagnesjö chef för Konserveringsvetenskap inom Riksantikvarieämbetet.

Projektet ska se till att materialet kan fyndfördelas till Gotlands museum. Det krävs då att fynden ska ordnas och konserveras och att arkeologiska rapporter skrivs och att dokumentationsmaterialet arkiveras.

– Uppdraget stämmer väl in med vårt nya regeringsuppdrag som nationell samordnare för vård och konservering. Det handlar om cirka 300 arkeologiska rapporter som ska skrivas, vilket Gotlands Museum tillsatt en person för, medan vi på Riksantikvarieämbetet tar ansvaret för sortering och konservering av de cirka 300 000 fynden, säger Gunilla Lagnesjö.