Clas Rålamb var diplomat, landshövding i Uppsala och överståthållare i Stockholm. Han var en handlingens man men också intellektuell och författare. Han var motståndare till enväldet och hotades av Karl XI med dödsstraff. Han grundade Kungsholms glasbruk och Stockholms Auktionsverk. 

Clas Rålamb verkade när Sverige gjorde sitt korta gästspel som stormakt på Europas scen. Han sändes på hemligt uppdrag till Konstantinopel och hemförde unika kulturskatter. Han grundade Stockholms Auktionsverk och Kungsholms glasbruk. Hans verk Observationes var ett lyft för juridiken i Sverige. Ämbetsmannen Rålamb avancerade till överståthållare och riksråd. I en tid när riksråden delade ut andras pengar till varandra – ungefär som dagens bonuskultur – höll han emot. Maktspelaren Rålamb blev en farlig motståndare till enväldet och hotades av Karl XI med dödsstraff.

I den första biografin om Clas Rålamb, möter läsaren tidens färgstarka personer och dras in i deras machiavelliska ränker.

Sten Westerberg var statssekreterare i budget- och ekonomidepartementen 1976-1982.

Sten Westerberg:
Clas Rålamb. Maktspelare i storhetstidens Sverige
Atlantis
Utkom 2012