Mänskliga kvarlevor flyttades från Göteborgs naturhistoriska museum

Fasaden på Göteborgs naturhistoriska museum. Foto: Ian Schemper

Foto: Ian Schemper

Ett hundratal mänskliga kvarlevor flyttades igår från Göteborgs naturhistoriska museum. Beslutet väcker stark kritik hos museipersonalen.

Läs artikeln på SVT Nyheter Väst

(2019-03-12)

Se även Museum i protest när politiker vill rensa ut mänskliga kvarlevor (2018-06-02)