Beskärning som ger slottslindar liv

Statens fastighetsverk skall beskära de 200 år gamla lindarna på parterren framför Ulriksdals slott.

– Det kommer att se mycket brutalt ut, men alternativet är att såga ned dem helt och plantera nytt. Det vill vi inte göra, säger Anna Fryxell von Post, förvaltare på Statens fastighetsverk.

Den kraftiga beskärningen sker av säkerhetsskäl. Flera av träden har angripits av toppröta, och de äldsta har röta även i den nedre delen av huvudstammen. De kan helt enkelt blåsa omkull och skada någon om ingenting görs.

– Eftersom konserter arrangeras i slottsparken om somrarna, och slottet dessutom är ett populärt utflyktsmål har säkerhetskraven ökat. Samtidigt vill vi av kulturhistoriska skäl värna om parterrens utseende, säger Anna Fryxell von Post.

Lindarna är en mycket viktig del i den historiska parkanläggningen. Lindarna, 20 till antalet, finns med i det förslag till trädgårdsanläggning för Ulriksdals slott som Carl Hårleman ritade 1743. När lindarna planterades vid sekelskiftet 1700/1800 följdes dennes intentioner. Träden är tuktade i så kallad kandelaberform och har en tjock stam, 2-3 meter, följd av ett knippe med huvudgrenar.

Kronorna har med åren växt högt över slottets takhöjd som de under barocken relaterades till, och är i dag 23-25 meter höga. När Statens fastighetsverks arbete är klart, kommer de att ha tagits ned till 9-10 meter. Arbetet innebär att träden troligtvis kan leva 25-50 år till.

(2000-12-16)