Mantelmannen från Gerum blev troligtvis mördad

Skadorna på Sveriges äldsta bevarade klädesplagg, en 2 300 år gammal mantel, kommer med stor sannolikhet från fem hugg av kniv eller en dolk. Det bekräftar Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) i sin slutrapport. Knivhuggen bör ha träffat kroppen i bröst, mage, rygg och hals. SKL bedömer stickande våld av det slaget bedöms som livsfarligt och lätt kan ge upphov till livshotande skador. Närmare gåtans mysterium är svårt att komma utan en kropp som bekräftar teorierna.

I samband med att Historiska museet i november förra året öppnade utställningen Forntider aktualiserades Gerumsmantelns gåta än en gång. En omfattande undersökning av manteln genomfördes när den hittades i början på 1920-talet. Det var dessa slutsatser som nu testades med hjälp av moderna kriminaltekniska metoder.

Ändamålet med SKL:s undersökning var att beskriva skadorna på manteln och undersöka hur de har uppkommit, att rekonstruera hur manteln kan ha burits då skadorna uppkom, att bedöma om våld av sånt slag kan åstadkomma livshotande skador, att undersöka om det fanns blod eller spår av DNA på manteln samt att tolka och beskriva eventuella blodfläckar.

Undersökningen bekräftade de resultat man kom fram till på 1920-talet. Manteln har troligtvis burits dubbelvikt och vapnet har gått igenom flera tyglager. De 32 skadorna har tillkommit av minst fem hugg och är mellan 19 och 31 mm i längd. Utseendet överens-stämmer med skador från ett eggvasst föremål. Manteln som är oval, vävd i ull och mäter 2 x 2,5 meter har en brunaktig färg med mörkare och ljusare fläckar. SKL bedömde att de fläckar som finns på manteln inte är spår av blod. Chansen att hitta blodspår på ett plagg som legat i fuktig mark i över 2 000 år bedöms som i det närmaste obefintlig. Vi kommer nog aldrig få svar på frågan om varför manteln lämnades i torvmossen på toppen av Gerumsberget. Kanske blev den dumpad för att undanröja ett mord eller kanske var det rent av ett offer?

Förutom den undersökning som Statens kriminaltekniska laboratorium genomfört finns en grupp av experter knutna till ett forskningsprojekt kring manteln. Personal från Historiska museet, Falbygdens museum, Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet tillsammans med ett antal aktiva textilhantverkare kommer att starta diskussioner kring manteln utifrån moderna forskningsperspektiv. Resultatet av undersökningarna presenteras allt eftersom. Under utställningens gång kommer det forskningsarbete som pågår kring manteln kontinuerligt att redovisas för besökarna.

Intresset kring Gerumsmanteln har åter vuxit i bygden efter invigningen av utställningen Forntider. När manteln hittades var den nedtyngd av tre stenar. Dessa trodde man var försvunna sedan länge tillbaka. För några veckor sedan påträffades dock stenarna i ett skrymsle i museets magasin. Mellan stenarna låg en instucken papperslapp med texten: ”Stenarna som lågo på Gerumsmanteln då den hittades”. De kommer inom kort ställas ut tillsammans med kopian av manteln på Falbygdens museum.

(2006-02-27)