Nationalmuseum har öppnat igen

Övre trapphallen med Carl Larssons målning "Gustav Vasas intåg i Stockholm". Foto: Bruno Ehrs/Nationalmuseum

Övre trapphallen med Carl Larssons målning ”Gustav Vasas intåg i Stockholm”. Foto: Bruno Ehrs/Nationalmuseum

I dag öppnade Nationalmuseum igen efter fem års flytt, renovering och ombyggnad. Över 5 000 föremål från sex sekel visas i den nyrenoverade byggnaden som nu kan ta emot dubbelt så många besökare och visa tre gånger så mycket konst jämfört med innan. Kostnaderna uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor.

– Nationalmuseum har en oerhört viktig roll i de nordiska länderna och i hela Europa. När museet skapades 1792 var det ett av de första initiativen i Europa och man visade vägen genom att skapa ett museum enligt tidens ledande upplysningsideal. Det vill vi fortsätta att göra genom att visa vägen, utmana med det nyaste och prata om konstens historia utifrån vår tids synvinkel, säger Susanna Pettersson, Nationalmuseums överintendent.

Under invigningshelgen är det fritt inträde till hela museet både lördag och söndag, även till de tillfälliga utställningarna ”John Singer Sargent” och ”Design Stories”.

Vid sidan av alla synliga förändringar finns den för museiverksamheten och byggnaden så centrala tekniken. Överallt, bakom fönster, väggar och golv döljer sig ventilationsrör, sprinkleranordningar och klimatlösningar som sköter temperatur, luftfuktighet och brandsäkerhet.

– Teknikmässigt går det inte att jämföra med hur det såg ut tidigare. Hela Nationalmuseum är nu uppdelat i olika klimatzoner vilket möjliggör att ha en utställning som håller ett visst klimat i en sal och en annan utställning, som kräver ett helt annat klimat i nästa, säger Svante Nilsson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Till sin hjälp för att styra klimatet finns en väderstation på taket. Denna, i kombination med digitala personräknare i salarna gör att det går att räkna ut precis rätt värde för respektive sal. Alla tekniska system har dock en inkörningsperiod. Det är först då publiken kommer som det går att se vad som ska regleras. Enligt fastighetsverket har hållbarhet och långsiktighet präglat renoveringen, och målet är att byggnaden nu ska fungera minst i ytterligare hundra år.

(2018-10-13)