Birgittapris till norsk språk- och medeltidsforskare

Birgittastiftelsen har beslutat tilldela professor emeritus Helge Nordahl, Oslo universitet, årets Birgittapris. Nordahl är en framstående latinist och kännare av medeltidens franska litteratur. Han har varit preses i Det norske akademi for sprog og litteratur.

Professor Nordahl har i ett flertal verk aktualiserat den heliga Birgitta och hennes budskap. Arbetet Den hellige Birgitta – beåndet visjonaer og begavet politiker – kom ut 1997 och översattes sedan inför Birgittajubileet år 2003 till svenska.

Helge Nordahl gjorde den första översättningen till norska av Birgittas uppenbarelser i urval. Han har även ägnat ingående studier åt kretsen kring Birgitta med framstående teologer som magister Mattias, hennes båda biktfäder Petrus Olavi, biskop Hemming av Åbo, biskop Nicolaus Hermanni av Linköping och biskop Alfonso av Jaén.

Nyligen utkom samlingsvolymen Hjertet heter Vadstena, för vilken Helge Nordahl var redaktör tillsammans med kollegan Asbjörn Aarnes Volymen innehåller en rad föreläsningar som hölls vid ett Birgitta-seminarium på Granavolden utanför Oslo i maj 2001. Helge Nordahl medverkade som föreläsare vid ett nordiskt Birgittasymposium på Voksenåsen nära Oslo i november 2003. För närvarande arbetar han med ett franskt manuskript om den saliga Katarina, den heliga Birgittas dotter, som blev moderklostrets i Vadstena första abbedissa. Han har även under åren varit en flitig forskare i stiftelsens Bibliotheca Birgittina i Vadstena kloster.

Priset utgörs av en Birgittamedalj i silver jämte en prissumma på 10 000 kronor. Prisceremonin äger rum i samband med Birgittastiftelsens årsmöte i Vadstena den 20 maj 2005, där Helge Nordahl även kommer att föreläsa om ”En ukjent bok fra Bibliotheca Birgittina”.

(2005-04-19)