Katarina Stenbock var endast sjutton år när hon blev bortgift med den nästan fyrtio år äldre Gustav Vasa. Äktenskapet blev barnlöst men Katarina kom sina många styvbarn nära – även om relationen till de fyra prinsarna och fem prinsessorna ibland sattes på prov.

Drottningkronan innebar både privilegier och skyldigheter för Katarina. Son drottning förväntades hon inte bara se till rikets bästa, hon skulle även skydda släkten Stenbocks intressen. Men vad hade släktskap för betydelse när makten stod på spel?

Efter makens bortgång skulle änkedrottningen få uppleva Vasatidens många intriger, krig och konflikter om den svenska tronen. Katarina överlevde alla sina styvbarn utom ett och hon såg sex olika kungar på Sveriges tron.

Författaren Karin Tegenborg Falkdalen är fil.dr i idéhistoria och arkivchef. Hon har tidigare skrivit boken Vasadöttrarna.

Karin Tegenborg Falkdalen:
Vasadrottningen. En biografi om Katarina Stenbock 1535-1621
Historiska Media
Utkom 2015