Märkliga fynd i krigarnas smedja i Birka

Arkeologerna har gjort flera ovanliga fynd i det som en gång var krigarnas smedja i Birka. Smedjan ligger i direkt anslutning till det stora hallhuset, Krigarnas hus, som arkeologerna grävde ut förra sommaren. De många ässjorna pekar på en överraskande stor smedja. Det märkligaste fyndet i smedjan är fem orientaliska bältesbeslag, vilka visar att krigarna hade kontakter österut.

Under sommaren gräver Arkeologiska Forskningslaboratoriet ut den smedja som påträffades förra året bredvid Krigarnas hus. Krigarnas hus var ett 20 meter långt hallhus där stadens vaktstyrka var förlagd. Smedjan var kopplad till verksamheten i hallhuset och hade flera ässjor, vilket pekar på att smidet var omfattande och intensivt.

– Smedjan har haft en stordrift. Men ännu har inga tydliga halvfabrikat som till exempel ämnesjärn hittats. Vad de tillverkat är fortfarande oklart, men vi hoppas på att finna mer information under sommarens gång, säger Charlotte Hedenstierna-Jonson, arkeolog vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet.

Hittills har arkeologerna gjort närmare 500 fynd i den vikingatida smedjan. Knivar, torshammare och verktyg är några av fynden. De mest sensationella fynden är de fem orientaliska bältesbeslagen och ett förgyllt bronsbleck.

– Beslagen är unika för svenska förhållanden. Vissa av föremålen hör mera till hallhuset än till själva smedjan, menar Charlotte Hedenstierna-Jonson.

De aktuella bältesbeslagen är östliga importföremål, som understryker Birkas kontakter med Kievriket och Bysans. Det förgyllda bronsblecket kan möjligen höra ihop med ett liknande fynd från hallhuset. En försiktig tolkning är att det rör sig om en detalj till en huvudbonad, använd av det bysantinska prästerskapet.

Arkeologerna arbetar i Birka till och med mitten av augusti och avslutar med specialvisningar på Arkeologidagen den 18 augusti.

(2002-07-26)