Medeltida husgrunder i Visby ser ut att kunna visas i någon sorts skyltfönster. Det handlar om de tre medeltida husgrunder som kommit i dagen i samband med att Visbyföretaget Payex velat bygga till sina kontorslokaler. [SR Gotland]

https://sverigesradio.se/artikel/4232207