I morgon skall regeringens kulturbudget klubbas av riksdagen. För första gången behandlas också en skuggbudget från Sverigedemokraterna, som vill göra omprioriteringar för över en halv miljard kronor i kulturen. Partiet vill lägga ned Världskulturmuseet, spara kraftigt på Moderna museet och istället satsa på hemslöjd och kulturkanon. [SvD]

https://www.svd.se/sd-vill-spara-pa-moderna-1Usw