Mellan älv och hav – sjöfart och båtbyggeri i Göta älvdalen under 700 år

Lödöse museum
18 juni 2017 – 2019

I Lödöseområdet har det påträffats spår efter människor som levde där för åtminstone 10 000 år sedan. Göta älv, som rinner strax här utanför museet, har varit områdets livsnerv, en naturlig farled och kommunikationsled som har förbundit Göta älvdalens befolkning med samhällen i när och fjärran.

I dag passerar fortfarande ett eller annat fartyg förbi på älven, men bara för ett par generationer sedan var Göta Älv kantad av industrier och skeppsvarv vars uppgift var att förse Sverige och världen med båtar och skepp. Båtbyggeri har funnits i Lödöse i över 700 år och upphörde först så sent som i mitten av 1980-talet. Industrilämningarna, och resterna efter varven finns ännu men snart kanske också de är borta.

I utställningen Mellan älv och hav berättar Lödeöse museum om båtarna och varven. De berättar också om dem som en gång livnärde sig på sjöfart, men också om hur platsen alltid är sammanlänkad med världen och med de historiska skeenden som vi inte alltid kan råda över, men som skoningslöst formar våra liv, nu och i framtiden.

– Varvshistorien är en mycket påtaglig del av vårt kulturarv här i Göta älvdalen och Lödöse, därför är det extra kul att få visa och levandegöra det kulturavet för våra besökare, säger Mauritz Kööhler, projektledare för utställningen på Lödöse museum.