Rättshistoria för släktforskare

Lagar och bestämmelser styr våra liv och styrde även våra förfäders liv. Och de goda förutsätttningarna för släktforskning i Sverige utgår från 1686 års kyrkolag där det bland annat finns detaljerade bestämmelser om kyrkobokföringen.

För den tid en släktforskare vanligen rör sig inom, 1700- och 1800-talen, gäller 1734 års lag. Och i princip gäller denna lag fortfarande.

I Rättshistoria för släktforskare görs en genomgång av lagbestämmelserna genom tiderna, med fokus på det som är av intresse för en släktforskare. Juridiken blir lätt försummad inom släktforskningen, för att i någon mån täcka denna kunskapslucka har detta häfte sammanställts.

Skriften innehåller bland annat 1734 års lag, kyrkorätt, familjerätt och handelsrätt. Utgåvan omfattar i huvudsak åren till och med 2005, men med vissa korrigeringar till och med 2016.  Rättshistoria för släktforskare är nummer 3 i Svenska Släktforskarförbundets skriftserie.

Barbro Nordlöf:
Rättshistoria för släktforskare
Sveriges Släktforskarförbund
Utkom 2017