Bortom bergen bor ock folk – ett titthål in i 1600-talets Sverige

Kungliga biblioteket
24 maj 2016 – januari 2017

Suecian - Slottet Tre kronor

Suecia antiqua et hodierna, med bilder från 1600-talets Sverige, är ett av de viktigaste bokverk som getts ut i landet. Kungliga biblioteket har lanserat en databas där de drygt 1 300 bilderna är fritt tillgängliga och nedladdningsbara. Samtidigt invigdes en utställning om Suecian.

Erik Dahlbergh (1625–1703) var en krigare med konstnärliga intressen: Han ville att Sveriges kulturella status skulle vara lika stark som dess militära makt under 1600-talet. Därför tog han sig an uppgiften att i ord och bild berätta om stora svenska sevärdheter. Under ämbetsresor och på ledig tid reste han landet runt och tecknade av både nya byggnadsverk och historiska minnesmärken.

Resultatet blev Suecia antiqua et hodierna (”Det forna och nuvarande Sverige”). Verket består av 353 gravyrer med 469 motiv av olika slag: herresäten, trädgårdar, städer, fornlämningar, kyrkor, landskapsvapen, kartor och porträtt. Under arbetet producerades hundratals unika teckningar som kompletterar gravyrerna.

Utställningen Bortom bergen bor ock folk – ett titthål in i 1600-talets Sverige pågår fram till januari 2017, men delar av originalmaterialet visas bara under en begränsad tid. Namnet kommer från Erik Dahlberghs målsättning med bokverket – att visa att Sverige var ett kulturland. När han inledde Sueciaarbetet 1661 hånades de okultiverade svenskarna på kontinenten för sina enkla vanor och brist på bildning.