Det finns planer på att göra den ena flygeln på Löfstad slott söder om Norrköping mer tillgänglig och få mer utställningsyta. Det är Östergötlands museum som vill utveckla verksamheten vid slottet. [P4 Östergötland]   Löfstad slott. Foto: Östergötlands museum

https://sverigesradio.se/artikel/5719944