Miniatyrmåleri i Nationalmuseum

Nationalmuseum har världens största samling av miniatyrmåleri. Den består av 5 700 miniatyrer, huvudsakligen porträtt, vilka är utförda av svenska och europeiska konstnärer från 1500-talet fram till mitten av 1900-talet. Det märkvärdiga är inte bara mängden föremål utan även djupet och bredden i samlingen.

Boken Miniatyrmåleri i Nationalmuseum är tänkt som ett översiktligt verk om miniatyrmåleriets historia med exempel från Nationalmuseum. I den går det att följa miniatyrmåleriets utveckling under fem århundraden från exklusiv konstform till gemene mans egendom.

Magnus Olausson, i dag chef för samlingarna på Nationalmuseum, fick 1988 i uppdrag att gå igenom den del av museets miniatyrer som kom från vice häradshövding Carl Fredrik Dahlgrens stora donation av mer än 4 000 verk. Det blev en spännande upptäcktsfärd, där många mysterier fick sin förklaring och dolda skatter kunde friläggas.

Parallellt med katalogiseringsarbetet påbörjades ett omfattande arbete med att genom nyförvärv komplettera samlingen med flera viktiga konstnärskap som saknades. Totalt har mer än 450 miniatyrer tillförts samlingen genom åren, vilket har förändrat sammansättningen radikalt och gjort den långt mer representativ.

I boken har enskilda verk och konstnärer fått ta plats. Vissa riktningar har fått mer utrymme än andra. Detsamma gäller en del nationer som utmärkt sig särskilt inom miniatyrmåleriet. Det går också att fördjupa sig i konstnärs- och beställarrollen, bruk och funktion, handböcker, samlingar och historieskrivning. En särskild del ägnas åt material och teknik och är författat av Cecilia Rönnerstam som är miniatyrkonservator på Nationalmuseum. Många av föremålen som omnämns i boken visas i Skattkammaren på Nationalmuseum där mer än 1 000 porträttminiatyrer går att se.

Magnus Olausson:
Miniatyrmåleri i Nationalmuseum. En samling i världsformat
Nationalmuseum
Utkom 2021