Hotade hällristningar i Tanum diskuteras på expertmöte

I juni träffas internationella experter inom hällkonst i Stockholm. I fem dagar pågår seminarier, exkursion och öppna föreläsningar där aktuell forskning och nya metoder för skydd av hällristningar diskuteras. En fråga som kommer att tas upp är det aktuella motorvägsbygget vid hällristningarna i världsarvet Tanum.

Expertmötet pågår från den 14 till den 18 juni och är en del i projektet ”RockCare” som drivs av Riksantikvarieämbetet. Syftet är att med hjälp av ett internationellt nätverk av experter utveckla nya metoder för dokumentation och presentation av hällristningar, samt att utveckla metoderna för skydd mot miljöförstöring och nedbrytning. Under mötet i Stockholm lämnas lägesrapporter från de olika länderna och en svensk fråga som kommer att diskuteras är det uppmärksammade motorvägsbygget genom världsarvet i Tanum.

– Platsen för hällristningar valdes med stor omsorg och deras omgivning är en viktig del för hur de ska tolkas. Ett motorvägsbygge genom världsarvet kan allvarligt skada de värden som ligger till grund för världsarvsutnämningen, säger Dr. Jean Clottes, expert från franska kulturministeriet.

En viktig del i arbetet med att skydda hällristningar är att göra dem och deras situation kända bland allmänheten. Under expertmötet hålls därför öppna föreläsningar i Stockholm under fredagen, där Jean Clottes är en av föreläsarna.

– Alla som är intresserade är välkomna till föreläsningarna som lär bli mycket spännande. Föreläsarna är två av världens främsta experter på hällkonst och deras forskningsrön om Chauvetgrottan i Frankrike och om det bibliska berget Sinai har kastat nytt ljus över historien, säger Ulf Bertilsson, projektledare för ”RockCare”.

(2000-06-14)