Moderna bedrägerier på nätet – en del av svensk kriminalhistoria

Den svenska historien är visserligen full av mer eller mindre berömda kungar, uppfinnare, affärsmän och alla händelser och slag som de varit med om. Men man ska inte glömma bort att historien skrivs på nytt varje dag, och att det vi är med om just nu kan vara en minst lika viktig del av Sveriges historia som till och med Gustav Vasas kröning. Det gäller inte minst den rasande snabba utvecklingen inom teknologin vi som lever nu har förmånen att få vara med om.

De senaste årens utveckling inom områden som IT och AI har verkligen potential att föra mycket gott med sig. Många arbetsuppgifter som tidigare var tidskrävande och kanske till och med omöjliga att utföra kan nu gå försvinnande enkelt med hjälp av den nya teknologin. Men inget gott som inte har något ont med sig, för att vända på ett gammalt ordspråk. Många företag inom fin-tech (finansiell teknologi), som till exempel Lendiscore, rapporterar att en helt ny typ av ekonomisk brottslighet växer fram – och därmed skrivs ett helt nytt kapitel i den svenska kriminalhistorien.

https://www.pexels.com/sv-se/foto/man-natt-mork-internet-5240547/

https://www.pexels.com/sv-se/foto/man-natt-mork-internet-5240547/

Historiska bedrägerier lockar och förskräcker svenska läsare

Bedrägerier har, liksom de flesta andra brott, alltid haft en kittlande tjusning på den breda massan. I alla fall hos de som nöjt sig om att läsa om brotten, och som sluppit bli utsatta för dem själva. Böcker som på något sätt behandlar brottslighet lockar en stor mängd läsare varje år. Det svenska deckarundret har blivit en internationell succé, och i Sverige toppas topplistorna av titlar som faller inom ramarna för “true crime” och kriminalhistoria.

Den som vill dyka ned i det digra utbudet av svenska bedragare har alltså en hel del intressant läsning att se fram emot. Fallebo Gök, Gustaf Raskenstam, Max Serwin och Anna Gyllander är bara några exempel på bedragare med vitt skilda tillvägagångssätt, vid vitt skilda tidpunkter i den svenska historien. Det de har gemensamt är att de utnyttjat de förutsättningar som deras samtid erbjudit, för att tillskansa sig någon typ av vinning (ofta ekonomisk) på ett ohederligt sätt.

Dagens bedragare arbetar med högteknologiska verktyg

I dag är de flesta bedrägerier på något sätt kopplade till internet och den nya tidens teknologi. En modern variant på bedrägerier är de utbredda telefonbedrägerierna som varje år skördar många offer bland svenska medborgare. Ofta är den som utsätts för bedrägeri i en högre ålderskategori, kanske på grund av att äldre personer oftare fått svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen. I dag kan ett sms till exempel se ut att komma från en seriös avsändare, men i själva verket vara skickat från en bedragare utan rent mjöl i påsen.

Svenska pensionärer är dock långt ifrån de enda som riskerar att utsättas för ett bedrägeri av modernt, högteknologiskt snitt. Det finns en god anledning till varför så många svenska företag har extern riskanalys högst upp på agendan när de knyter nya kontakter i affärslivet eller beviljar lån till nya låntagare. Dagens bedragare är så pass slipade att man som utsatt part i princip inte har en chans att upptäcka vissa typer av bedrägerier utan tillgång till lika avancerad teknologi som bedragarna själva.

Ny teknologi ger nya brott – som ofta löses av en historisk institution

Att bli utsatt för ett bedrägeri är självklart en mycket beklaglig händelse. Ibland kan det handla om enormt stora summor som gått förlorade. Det är i det sammanhanget värt att påminna om att även om bedrägerierna flyttat till en ny plats – internet – så är det fortfarande en gammal institution med en historia som sträcker sig ända bak till 1700-talet som du ska vända dig till om du blivit utsatt: Polisen.