Personal från Gotlands museum har gjort ett mycket intressant fynd vid en uppmätning av Roma klosterruin. I ett hål i marken kunde man se revben från en människa. Personalen lyckades ta ett foto av fyndet. Bilden man fick se visade en trolig medeltida grav med ett skelett från en människa i. Kroppen ligger i en vackert huggen stenkista och graven är mycket väl bevarad 

– Kroppen som ligger begravd i klosterruinens kor kan ha varit en högt uppsatt person inom klostret. Kanske är det en abbots grav vi har funnit säger Lars Kruthof, som gjorde fyndet.

Kruthof berättar att Roma kloster grundades år 1164 av Cistercienserorden. I Cisterciensernas regler står det att de inte får ta emot stora donationer för att människor ska få bli begravda i klostren, vilket ansågs som mycket fint. De personer som till en början begravdes i cistercienserklostren är därför framförallt klosterbröder. Koren reserverades till de högst uppsatta personerna inom klostret. Med tiden luckrades dock regeln upp något i vissa kloster. En tidsbestämning av fyndet gör det därför än intressantare.  

  Bild från grav funnen i Roma klosterruin. Foto: Eva Selin

Foto: Eva Selin

 – Beslut om eventuell arkeologisk undersökning på platsen fattar vi på länsstyrelsen, säger Louise Borgö, kulturmiljöhandläggare. Det är ett klart spännande fynd som kan berätta mer om klostrets historia. Men först ska vi alltså beslut om vilka och hur omfattande undersökningar som ska göras, fortsätter hon att berätta. Detta arbete kommer inte att påverka planerad teaterverksamhet i ruinen.

Uppmätningen som genomfördes görs inför sommarens utställning Roma – Tingsplats, kloster, kungsgård som bland annat kommer att visa en datorvisualisering av klostret. Besökaren kommer då att bli guidad genom Roma kloster så som det såg ut på 1300-talet.