Keramik från vikingatiden, en tusenårig kam av älghorn och fint bevarade mynt från 1600-talet. Det är några av de fynd som hittats under renoveringen av Drakegården i Sigtuna stad.Den 9 mars i år påbörjades renoveringen av Drakegården i Sveriges första stad Sigtuna. Drakegården, som behövde dräneras på grund av fuktskador, ligger vid Stora Gatan som har samma sträckning som för tusen år sedan. När det ska grävas under jord i de här gamla områdena måste det alltid finnas en arkeolog på plats.

Kors i silver (eller kanske bly). Foto: Sigtuna kommun

Kors i silver (eller kanske bly).
Foto: Sigtuna kommun.

– Jag är inte helt förvånad, utan hade en föraning om vad som skulle kunna komma fram. Sigtuna levererar alltid! Men det är ändå alltid väldigt spännande att få upptäcka de här föremålen med egna ögon, säger Tove Björk som är den arkeolog som varit ansvarig på plats.

Ju djupare i marken som grävs, ju äldre fynd (förutsatt att marken sedan tidigare än orörd). Det var på drygt två meter under nuvarande gatunivå som till exempel keramiken från vikingatiden hittades. Det är så syrefattigt där, därför är föremålen så väl bevarade. Även väl bevarade trästockar har hittats, stockar som förmodligen användes när Stora gatan gjordes.

– Fynden är egentligen bara en bonus. Det mest intressanta tycker jag är förstå konstruktionerna, säger arkeologen Tove Björk.

Fynden ska nu gås igenom och analyseras, registreras, skickas till konservering och så vidare för att så småningom hamna på Sigtuna Museum. I Sigtuna har under årens lopp sammanlagt anträffats omkring 630 fornlämningar.