Möten med historiens mångfald

Historia är en vital och spännande disciplin vid de svenska universiteten och högskolorna. Ämnet har under de senaste decennierna kommit att omspänna mycket vida fält. I Möten med historiens mångfald ger nästa generation svenska historiker läsaren en inblick i sina pågående eller nyss avslutade forskningsarbeten.

Författarna skildrar exempelvis hur det svenska postväsendet på 1600-talet samverkade med adelns förtryck av bönderna, hur man sett på åldrande och åldersbegreppet i Sverige under 1900-talet, och hur de konkurrerande ideologierna bakom liberalism, fascism och socialism har utvecklats under det senaste århundradet. Också teoretiskt är inspirationskällorna varierande och visar på historieämnets nära relation till andra kultur- och samhällsvetenskaper.

Möten med historiens mångfald är författad av doktorander i Nationella forskarskolan i historia – ett samarbete sedan 2001 kring forskarutbildning i historia mellan Lunds universitet, Malmö högskola, Södertörns högskola och Linnéuniversitetet.

Medverkar gör Anna Alm, Peter K. Andersson, Åsa Bengtsson, Kajsa Brilkman, Christina Douglas, Fredrik Egefur, Martin Ericsson, Malin Gregersen, Isak Hammar, Emma Hilborn, Fredrik Håkansson, Mikael Häll, David Larsson, Magnus Linnarsson, Vanja Lozic, Carolina Jonsson Malm, Anna Nilsson, Sune Bechmann Pedersen, Johanna Ringarp, Anna Rosengren, Johan Stenfeldt, Matilda Svensson och Andreas Tullberg.

Lars Berggren, Klas-Göran Karlsson & Charlotte Tornbjer (redaktörer):
Möten med historiens mångfald
Nordic Academic Press
Utkom 2010