Ett liv i Floras tjänst

År 1880 tog den tjugosjuårige Knut Bovin tåget till Stockholm för att utbilda sig till trädgårdsmästare. Det blev starten på en storartad karriär för den medellöse studenten från Arboga.

Under en epok som präglades av stora ekonomiska och sociala förändringar, blev Bovin en av den svenska trädgårdsnäringens mest tongivande portalfigurer. Som trädgårdsodlare och trädgårdsarkitekt och som stridbar skribent, tidningsutgivare och organisatör bidrog han starkt till den svenska trädgårdsbranschens tillväxt och snabba förändring.

I dag existerar fortfarande Knut Bovins trädgårdstidning Viola medan han själv är tämligen okänd. I denna populärvetenskapliga biografi med skönlitterära inslag ger författaren nytt liv till Knut Bovin. Från hans första studier och arbete på Rosendals trädgårdsskola, via eget handelsträdgårdsmästeri på Kräftriket, till Hasselbacken, Skansen, föreningsengagemang och debatt både i offentligheten och privat.

Göran Holmberg är filosofie magister i företagsekonomi..

Göran Holmberg:
Ett liv i Floras tjänst – Knut Bovin trädgårdsmästare, publicist, idealist
Stockholmia förlag
Utkom 2022